Waternet Amsterdam

In opdracht van Eliquo Water & Energy BV heeft CTC Tankbouw bvba de apparaten mogen leveren voor de grootste fosfaat terugwin fabriek in Nederland. Deze werd gebouwd op het terrein van Waternet in Amsterdam.

Alles wat nu in onze toiletpot verdwijnt, verdunnen we zo sterk met (drink-)water dat het voor de rioolwaterzuiveringsbedrijven (rwzi’s) geen eenvoudige klus is om er weer waardevolle stoffen uit te halen. Er zit echter veel bruikbaar fosfaat en stikstof in het huishoudelijk afvalwater, dat weer als meststof kan dienen. Vooral door de wereldwijde schaarste van fosfor, die halverwege deze eeuw wordt verwacht, wordt hergebruik van fosfaat steeds interessanter. Fosfaat – een belangrijke grondstof in kunstmest – is nu vooral afkomstig uit fosfaaterts, dat in landen als Marokko en China wordt gemijnd.

In de nieuwe fosfaatfabriek worden zuivere struvietkristallen geproduceerd. Microverontreinigingen, zoals metalen en medicijnresten, komen niet in de kristallen terecht, maar hechten zich aan de slibdeeltjes in het afvalwater.

Voor CTC Tankbouw bestond de opdracht uit het ontwerpen, bouwen, leveren en plaatsen van 3 stuks gepatenteerde Airprex® reactoren en een volledig trappenhuis met toegangsbordessen op verschillende niveaus. Alle apparaten werden door CTC Tankbouw in 3D uitgewerkt en door middel van ingewikkelde FEM (eindige elementen) stromingsberekeningen werd het proces in de reactoren gecontroleerd en geoptimaliseerd alvorens met de constructie te starten. Vanwege de diameter van deze reactoren: Ø7850mm en Ø5500mm, dienden deze per binnenvaart schip aangevoerd te worden vanuit Dilsen naar Amsterdam. Éenmaal aangekomen in Amsterdam was er een strak tijdsschema want alle apparaten dienden over een treinspoor met boven spanning gehesen te worden binnen een tijdslot van 09.00h ‘s ochtends tot 13.00h ’s middags. Er was dus geen ruimte voor vertragingen of vergissingen. Dankzij de goede planning en voorbereiding van CTC Tankbouw werden de 3 stuks reactoren en het trappenhuis op 1 lange dag aangevoerd, over het treinspoor gehesen en succesvol op de reeds geplaatste fundatie bevestigd. Bijgaande timelapse geeft een indruk van de werken.

Interesse om een project met ons te starten?

Ja!